Voting - rules


1. First stage contains all contestants that were the best in each discipline. It ends on 25th of May.
2. Second stage starts on 26th of May and lasts until 30th.
3. Final results will be available on 31th of May.
4. Only five contestants from each category can qualify to the next stage.
5. You can vote only once a day.
6. All your votes are invisible to others and your data will not be shown anywhere.
7. Try to be fair and don't give all your votes only to horses that belong to you. The point of the International Festival is to reward horses that are the best, so being neutral is a requirement.


1. W pierwszym etapie są konie, które były najlepsze w każdej z dyscyplin. Kończy się 25 maja.
2. Drugi etap zaczyna się 26 maja i potrwa do 30 maja.
3. Końcowe wyniki będą dostępne 31 maja.
4. Tylko pięciu uczestników z każdej kategorii może przejść do drugiego etapu.
5. Możesz głosować tylko jeden raz dziennie.
6. Wszystkie twoje głosy są niewidoczne dla innych, a twoje dane nie zostaną nigdzie udostępnione.
7. Postaraj się być fair i nie głosuj wyłącznie na swoje konie. Celem Międzynarodowego Festiwalu jest nagrodzenie najlepszych, więc bycie neutralnym jest absolutnym wymogiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz